MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

STANDARDY


            

E-MUZEUM respektuje i zaleca przestrzeganie norm zapisanych w dokumentach: "Katalogu dobrych praktyk digitalizacji obiektów muzealnych" oraz "Zaleceniach dotyczących planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie". Katalog jest dziełem Narodowego Instytutu Audiowizualnego z początku 2011 roku, a Zalecenia są efektem pracy zespołu ekspertów powołanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, którzy rozszerzoną wersję dokumentu opublikowali w grudniu 2011 r.

                            

W grudniu 2012 roku NIMOZ wydał dwa dokumenty, będące wynikiem prac grupy ekspertów powołanych przez NIMOZ ds. odwzorowań cyfrowych i metadanych.

                              

PRZYKŁADY

Żelazko z duszą

Kielich mszalny

Przekrój fortyfikacji w Gdańsku sporządzony dzięki skanowaniu 3D

Figurka Kybele, warsztat z Amissos, Myrmekion (Bosfor Kimmeryjski), Amissos (Turcja), II w. a.c., ze zbiorów MNW
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT