MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Cyfrowe spotkania z zabytkami


W dniach 30-31 marca 2017 roku, w Dreźnie, odbędzie się konferencja z cyklu "Cyfrowe Spotkania z Zabytkami". Konferencji towarzyszyć będą warsztaty "Historia miast w dobie bibliotek cyfrowych - nauka i edukacja", realizowane w ramach projektu "HistStadt4D Multimodale Zugänge zu historischen Bildrepositorien zur Unterstützung stadt- und baugeschichtlicher Forschung und Vermittlung".

Historia miast, postrzegana w kontekście dziedzictwa kulturowego i spuścizny architektonicznej, jest jednym z kluczowych zagadnień podejmowanych w dziedzinie cyfrowej humanistyki. W tym obszarze badań ważną rolę odgrywają biblioteki cyfrowe, zwłaszcza poprzez udostępnianie materiałów takich jak fotografia, malarstwo czy rysunek, a także przedstawienia tradycyjnych lub wirtualnych modeli przestrzennych. Ze względu na wielość mieszczących się w tym zakresie zagadnień badawczych, wypracowywane są różne podejścia, metody i technologie. Ze względu na rolę cyfrowych bibliotek i repozytoriów jako medium wymiany informacji naukowej i jej upowszechniania, szczególnego znaczenia nabierają: dalszy rozwój infrastruktury, w tym środowisk badawczych i repozytoriów cyfrowych, międzynarodowa wymiana wiedzy i współpraca naukowa, czynniki społeczne i ekonomiczne oraz waloryzacja i popularyzacja nauki.

Wobec powyższego rodzi się pytanie o to, w jaki sposób biblioteki i repozytoria cyfrowe mogą wspierać badania i edukację w zakresie historii miast i spuścizny architektonicznej?

Szczegółowe informacje o oczekiwanym zakresie tematycznym wystąpień znajdą Państwo w folderze
oraz na stronie www pod pod adresem http://www.visualhumanities.org/wordpress/index.php/cfp2017/ (dokumenty w języku angielskim).

Źródło: nimoz.pl

PRZYKŁADY

Oryginał skanowania 2D obrazu na płótnie to wysokiej jakości TIFF (tutaj znacznie zmniejszony do JPEG)

Korona króla Augusta III, Johannes Kohler, Drezno, 1733 r., ze zbiorów MNW

Przekrój kościoła franciszkanów w Gnieźnie sporządzony dzięki skanowaniu 3D

Archiwizacja 3D kościoła franciszkanów w Gnieźnie
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT