MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Techniki digitalizacyjne w muzeum


W ramach warsztatów „Zaawansowane techniki digitalizacyjne w muzeum – jak łączyć różne rozwiązania technologiczne w celu optymalizacji efektu” realizowanych w ramach cyklu „Nowoczesne Muzea i Galerie” Centrum Promocji Informatyki w Warszawie przygotowało nową propozycję spojrzenia na zagadnienie oferowaną w nowej formie realizacyjnej. Niniejsze warsztaty, które odbędą się 6 grudnia 2016 r., skierowane są do osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem w muzeum danych cyfrowych. Punktem wyjścia nie jest tu jedna technologia czy też grupa technologii, ale finalny efekt obserwowany przez końcowego użytkownika. W ocenie osoby prowadzącej szkolenie przyszłość digitalizacji muzealnej to nie wprowadzenie jednej uniwersalnej technologii, ale łączenie różnych technik 2D i 3D w celu osiągnięcia najlepszego efektu. Zaproponowana formuła warsztatów w połączeniu z niewielką liczbą uczestników daje możliwość lepszego dostosowania sposobu prezentacji do zainteresowań i poziomu wiedzy poszczególnych uczestników. W ramach warsztatów poza wprowadzającymi prezentacjami przewidziana jest dyskusja konkretnych problemów i scenariuszy zgłoszonych przez osoby biorące w nim udział. W ten sposób możliwe będzie pokazanie tego jak prezentowane zagadnienia odnoszą się do sytuacji panującej w konkretnym muzeum oraz tego jak mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu konkretnej ekspozycji. Udział w warsztatach jest odpłatny.

Szczegółowy program: www.cpi.com.pl

Źródło: CPI

PRZYKŁADY

Chomąto końskie

Korona króla Augusta III, Johannes Kohler, Drezno, 1733 r., ze zbiorów MNW

Ortofotografia podziemi kolegium jezuickiego we Wschowie uzyskana dzięki skanowaniu 3D

Ortofotografia podziemi kolegium jezuickiego we Wschowie pozyskana dzięki skanowaniu 3D
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT