MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


I Kongres Muzealników Polskich


I Kongres Muzealników Polskich będzie największym tego typu wydarzeniem w Europie. Planowane na kwiecień 2015 r. wydarzenie umożliwi wspólną dyskusję około 1,5 tys. uczestników. Rezultatem Kongresu będzie wskazanie kierunków rozwoju polskiego muzealnictwa na kolejne lata oraz przygotowanie rekomendacji programowych i inicjatyw legislacyjnych, które zostaną skierowane do organów władzy publicznej – ustawodawczej i wykonawczej. Kongres posłuży także do przedstawienia fenomenu polskich muzeów, znaczenia pracy muzealników i wartości zgromadzonych muzealiów. Jednym z istotnych celów inicjatywy jest stworzenie platformy stałego porozumienia pomiędzy muzeami i przedstawicielami ich organizatorów oraz umożliwiającej integrację środowisk działających na rzecz muzeów.

Źródło: www.nimoz.pl

PRZYKŁADY

Figurka Kybele, warsztat z Amissos, Myrmekion (Bosfor Kimmeryjski), Amissos (Turcja), II w. a.c., ze zbiorów MNW

Przekrój kościoła franciszkanów w Gnieźnie sporządzony dzięki skanowaniu 3D

Chomąto końskie

Koło pasowe
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT