MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Wybrany projekt


Projekt Stowarzyszenia Rozwoju Digitalizacji Dóbr Kultury pt. "Digitalizacja wybranych zabytków, przechowywanie i udostępnianie zasobów Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej" został wybrany do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt ten zostanie przez nasze stowarzyszenie zrealizowany do końca października 2014 roku w ramach Programu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pt. "Dziedzictwo kulturowe / Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego". Wartość całego projektu wynosi 76 190 zł. W ramach projektu zdigitalizowane zostaną wybrane zabytki architektury wiatracznej, a także zostanie utworzone cyfrowe repozytorium do długoterminowego i bezpiecznego przechowywania i udostępniania zasobów Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej.

PRZYKŁADYArchiwizacja 3D naczynia kultury przeworskiej

Przekrój kościoła franciszkanów w Gnieźnie uzyskany dzięki skanowaniu 3D

Żelazko z duszą
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT