MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Media i multimedia w muzeum


Konferencja pt. „Pomiędzy realnością a światem fikcji. Media i multimedia w muzeum”, która odbędzie się 20-21 października 2014 r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, skierowana jest do szerokiego grona specjalistów zajmujących się problematyką muzealnictwa – zarówno na płaszczyźnie teorii, jak i praktyki. Z pewnością jedną z istotniejszych kwestii nurtujących muzealnictwo pierwszych dwóch dekad XXI wieku, jest szerokie wprowadzanie technik elektronicznych na ekspozycjach muzealnych. Dlatego należy postawić sobie zasadnicze pytanie, czy modernizowanie języka ekspozycji technicznymi nowinkami i „konkretyzowanie” informacji zawartych w poszczególnych wystawach, poprzez multimedialne prezentacje powinno mieć wyznaczone granice, których nie należy przekraczać, oraz jak ułożyć współpracę ze specjalistami od wspomnianych technik, aby głównym nośnikiem treści pozostał na wystawie przedmiot muzealny.

Bardzo ważnym tematem jest również kwestia prezentacji muzeów na stronach internetowych muzeum i portalach społecznościowych. W jaki sposób można wykorzystać możliwości tego typu nośnika informacji? Czy strony internetowe muzeów pełnią jedynie funkcję informatora, czy też powinny spełniać dodatkowe zadania w pewien sposób przygotowujące odbiorcę do wizyty w danym muzeum. Jak należy wykorzystać w optymalny sposób możliwości portali społecznościowych, które są doskonałym „miejscem” reklamy.

Więcej informacji na stronie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Źródło: www.mwmskansen.pl

PRZYKŁADY

Naczynie kultury przeworskiej

Cewie

Żelazko z duszą

Krajalnica do chleba
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT