MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Konferencja ICOM


Międzynarodowa konferencja ICOM pn. ROLA MUZEÓW W MIĘDZYNARODOWEJ POLITYCE KULTURALNEJ: EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA - STUDIUM PRZYPADKU odbędzie się w dniach od 29-30 listopada 2012 roku w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Wydarzenie to poświęcone będzie strategiom, metodom i celom włączania instytucji muzealnych w realizację współczesnej polityki kulturalnej w zakresie udostępniania dziedzictwa, mediacji międzykulturowej, odtwarzania tradycji historycznych i regionalnych, wspierania promocji artystów współczesnych oraz sposobów promowania Polski za granicą. Organizatorami konferencji są: Polski Komitet Narodowy ICOM/UNESCO, Instytut Adama Mickiewicza, Muzeum Pałac w Wilanowie i Muzeum Łazienki Królewskie.

PROGRAM:

I DZIEŃ - 29.11.2012
I. GODZ. 10.00 OTWARCIE KONFERENCJI/ POWITANIE GOŚCI
Moderator: Prof. Dorota Folga-Januszewska
1. Małgorzata Omilanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Prof. Dorota Folga-Januszewska, Przewodnicząca Polskiego Komitetu Narodowego ICOM
3. Tadeusz Zielniewicz, Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie
4. Paweł Potoroczyn, Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza
5. Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie
6. Dr Hans-Martin Hinz, Prezydent ICOM/ UNESCO
II. GODZ. 10.50 – I PANEL WYSTĄPIEŃ
1. Prof. Andrey V. Tołstoj, Zastępca Dyrektora ds. Badań, Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie
2. Izabella Zychowicz, Kierownik Ośrodka Muzealnego, Muzeum Łazienki Królewskie
3. Irina Nikiforova, Dyrektor Departamentu Sztuki XIX i XX w., Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie
/ 12..00 -12.30 -przerwa kawowa/
III. GODZ. 12.30 – II PANEL WYSTĄPIEŃ
1. Tatiana Potapova, Zastępca Dyrektora ds. Inwentarzy i Magazynowania Zbiorów, Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie
2. Piotr Szpanowski, Wicedyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie „O ruchu zbiorów muzealnych między państwami Unii"
3. MCKiS, Projekt „W stronę nowoczesnego muzeum” – relacje Mazowsze-Saksonia/Anhalt
4. Państwowe Muzeum Ermitażu – odczyt komunikatu.
5. Dr Sandra Maria Rust, Manager Działu Wystaw Kunsthistorisches Museum w Wiedniu
6. Dyskusja, podsumowanie.
/ 15.00-16.30 lunch /
II DZIEŃ - 30.11.2012
I. GODZ. 10.00 – ROZPOCZĘCIE
1. Wystąpienia wybranych prelegentów z Polski*
/12.00 -12.30 przerwa kawowa/
II. GODZ. 12.30 -14.30 POSIEDZENIE ICOM-u
Moderator: dr Hans-Martin Hinz
III. DYSKUSJA/PODSUMOWANIE/PODZIĘKOWANIA/ZAKOŃCZENIE

PRZYKŁADY

Rysunek elewacji fortyfikacji w Gdańsku sporządzony dzięki skanowaniu 3D

Prezentacja 360 z hot spotem umywalki Marmorin

Elewacja zabytkowego wiatraka w Rydzynie sporządzona dzięki skanowaniu 3D

Wizualizacja rezultatów skanowania laserowego kościoła NMP w Zaborowie
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT